Pro děti si pořadatelé připravili bohatý program, který se zejména skládal z několika sportovně zaměřených stanovišť. Děti si také mohly s radostí zaskotačit na čtyřech skákacích atrakcích či si vyzkoušet malování na obličej. Chybět také nemohlo bohaté občerstvení. Dospělí návštěvníci si mohli vyzkoušet testovací jízdu Škody Auto. V závěru akce dostaly všechny děti odměnu v podobě medaile a dalších drobností. Celou akcí provázel moderátor Jiří Doležal.

Současně probíhal také nábor malých fotbalistů a fotbalistek do našeho klubu, nyní hledáme kluky a holky ročníku 2017.

Další nábor, na kterém si děti budou moct vyzkoušet fotbalový trénink, se uskuteční ve čtvrtek 25.5. 2023 od 16:00 na Tržišti.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této suprové akci podíleli, poděkování patří zejména Městu Velké Meziříčí, všem mateřským školám ve Velkém Meziříčí a v neposlední řadě také firmě XART s.r.o.

Velké díky patří také všem sponzorům této akce, moc si vaší podpory vážíme!


Úvodní foto: Tina Kárníková