Znak klubu

Modrá a červená jsou historické klubové barvy, shodou i dvě ze čtyř barev užívaných v heraldice. Dominantou znaku je černobílý fotbalový míč. Nad ním je v oblouku nápis „Football Club“. Jeho anglická verze ctí místo původu fotbalu, zároveň je nápis mezinárodně srozumitelný v nejpoužívanějším světovém jazyce. V dolní polovině znaku je bílá stuha s nápisem „FC Velké Meziříčí“. Její provedení zvyšuje vizuální plasticitu znaku. V hrotu španělského štítu je zobrazen letopočet 1906 - založení fotbalového klubu ve Velkém Meziříčí. Autorem znaku je Ing. Ladislav Kašpar. Znak vznikl v roce 1999.